SKARGI I WNIOSKI

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej działający jako organ drugiej instancji rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Podział i rejestracja skarg wpływających do jednostek Państwowej Straży Pożarnej (oficjalna interpretacja Komendy Głównej PSP)

Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu;
  • za pośrednictwem poczty, na adres:
    KOMENDA WOJEWÓDZKA
    PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
    61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3
  •  pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@psp.wlkp.pl (skargi składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
  • faksem na nr 61 22 20 500

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-16.00.

Komórką przyjmującą i koordynującą rozpatrywanie skarg i wniosków w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku jest Wydział Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (18-04-2013 12:25)
Zmienił: Jakub Ismail (14-06-2017 12:30)