BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Narada Roczna KP PSP

We wtorek, 19 lutego 2013r. w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu realizacji zadań w 2012 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.

Naradę swoją obecnością zaszczycili:

- Pan Marszałek Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

- mł.bryg. Wiesław Pokorski – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KWPSP w Poznaniu - Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

- Pan Marek Zieliński – Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- Pan Julian Mazurek  – Starosta Powiatu Międzychodzkiego

- Pan Jędrzej Schubert V-ce Starosta Powiatu Międzychodzkiego

- Pan Rafał Lite – Przewodniczący Rady Powiatu Międzychodzkiego

- Pan insp. Sławomir Kaczmarek – Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie

- Pan Stefan Lubik – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R. P.

- Pan Roman Musiał – Burmistrz Międzychodu,

- Pani Agnieszka Leśniewska –Z-ca Burmistrza Międzychodu

- Pan Zygmunt Mleczak – Przewodniczący Rady Gminy Międzychód

- Pani Anna Sobieraj – Sekretarz Gminy Sieraków,

- Pan Stanisław Manek – Wójt Gminy Kwilcz

- Pan Edmund Ziółek – Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie

- Pan Grzegorz Sułek Przewodniczący Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim

- ks. Tomasz Górny – Kapelan Strażaków Powiatu Międzychodzkiego

- Pan Zbigniew Dziubiński – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Międzychodzie

- Pan Jarosław Nowakowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód

- Pan Tomasz Markiewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy

- Pan Piotr Mleczak – Przedstawiciel Nadleśnictwa Międzychód

 

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie mł. bryg mgr inż. Sławomir Pasto , który na wstępie przywitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił charakterystykę powiatu międzychodzkiego. W sposób szczegółowy Komendant Powiatowy przedstawił realizację zadań począwszy od sytuacji pożarowej i innych zagrożeń, które powstały na terenie powiatu w 2012 r. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące działalności operacyjnej – Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Inną ważną dziedziną działalności Komendy którą omówił Komendant było sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym przez służbę kontrolno rozpoznawczą, Po przedstawieniu głównych zadań przedstawione zostały zagadnienia finansowo – kwatermistrzowskie. Podsumowując swoje wystąpienie komendant Powiatowy przedstawił główne kierunki działań i zamierzeń wyznaczonych dla komendy na 2013 rok.   Następnie głos zabrał mł.bryg. Wiesław Pokorski reprezentujący podczas narady Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność międzychodzkiej jednostki. Podzielił się, również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego. Przedstawił również plan kierunków działań wielkopolskich strażaków na rok bieżący oraz lata następne. W dalszej kolejności głos zabierali kolejni zaproszeni goście, a przede wszystkim Pan Marszałek Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Zieliński Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu oraz w imieniu samorządów Pan Julian Mazurek Starosta Powiatu Międzychód  Wszyscy w ciepłych słowach wypowiadali się na temat doskonałej współpracy z naszą Komendą oraz jej bardzo dobrych wyników w zakresie realizacji zadań służbowych.

Po pierwszym etapie narady Komendant Powiatowy mł.bryg. Sławomir Pastok podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie oraz wiele pochlebnych opinii, które zostały wypowiedziane pod adresem strażaków. Jednocześnie zaprosił wszystkich zaproszonych na dziedziniec Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Miszkach gdzie odbywać się będzie uroczyste przekazanie pojazdów i sprzętu dla JRG Międzychód i OSP Łowyń. Więcej informacji na stronie www.miedzychod.psp.wlkp.pl

Powrót

(22-02-2013 09:55)