Czujka dla Ciebie


UWAGA!!! Prosimy NIE dzwonić na telefony alarmowe!!!
Ostrzeżenie przed oszustami!!!

Państwowa Straż Pożarna nie prowadzi sprzedaży czujek oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, ani też nie udzieliła żadnego pełnomocnictwa do prowadzenia działalności handlowej w tym zakresie. Przestrzegamy przed nabywaniem czujek od osób, które mogą pojawić się w Państwa domach z ofertą sprzedaży czujek lub gaśnic. Takie wizyty należy zgłaszać Policji.

 

Wyniki losowania z 9.10.2012 r.

Wyniki losowania z 16.10.2012 r.

Wyniki losowania z 24.10.2012 r.

Wyniki losowania z 31.10.2012 r.

Wyniki losowania z 7.11.2012 r.

Wynki losowania z 15.11.2012 r.

Wyniki losowania z 22.11.2012 r.

Wyniki losowania z 12.12.2012 r.

Wyniki losowania z 20.12.2012 r.

Wyniki ostatniego w sezonie zimowym 2012/2013 losowania w KW PSP w Poznaniu

 

Zapisów na darmowe czujki można dokonać m. in. poprzez dostępny tutaj formularz rejestracyjny.

Komendy powiatowe/miejskie PSP cyklicznie będą organizowały losowanie czujek. O terminach losowań i ich wynikach będzie można przeczytać na stronach internetowych poszczególnych komend PSP.

Dodatkowo w każdym z powiatów strażacy będą podejmować lokalne inicjatywy,  o których będą informować na swoich stronach.

Adresy poszczególnych komend powiatowych / miejskich PSP można znaleźć tutaj


Czujki rozdawane będą również m.in. w konkursach prowadzonych podczas festynów z udziałem strażaków oraz w akcjach organizowanych przy współpracy ze środkami masowego przekazu.

Informacje na temat tlenku węgla dostępne są m.in. tutaj.

Informacja o projekcie dostępna jest tutaj.

 

Powrót