BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Serduszko wojtusia

NIE dla czadu

Sztafeta Œw. Floriana

Edukacja i profilaktyka

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Szkolenia CNBOP-PIB

Obywatel

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kontakt

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3

tel.: (+48)(61) 22-20-200 ,fax: (+48)(61) 22-20-500

WST: tel. 20-200, fax. (61) 22-20-500
MSW: tel.: (77) 18-200 , fax: (77) 18-500
e-mail: kwpsp@psp.wlkp.pl

 p.o. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:

st. bryg. Lech Janiak


Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego:

 

st. bryg. Jerzy Ranecki
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

tel.: (+48)(61) 22-20-222 ,fax: (+48)(61) 22-20-555
WST: tel. 20-222, fax. (61) 22-20-555
MSW: tel.: (77) 18-222 , fax: (77) 18-555
e-mail: wskr@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Operacyjny

tel.: (+48)(61) 22-20-210
WST: 20-210
MSW: tel.: (77) 18-210
e-mail: wr@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Kontrolno Rozpoznawczy

tel.: (+48)(61) 22-20-230
WST: 20-230
MSW: tel.: (77) 18-230
e-mail: wz@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Techniczny

tel.: (+48)(61) 22-20-240
WST: 20-240
MSW: tel.: (77) 18-240
e-mail: wtt@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Informatyki i Łączności

tel.: (+48)(61) 22-20-250
WST: 20-250
MSW: tel.: (77) 18-250
e-mail: wil@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Kwatermistrzowski

tel.: (+48)(61) 22-20-260, fax: (+48)(61) 22-20-566
WST: 20-260, fax. (61) 22-20-566
MSW: tel.: (77) 18-260 , fax: (77) 18-566

e-mail: wt@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Finansów

tel.: (+48)(61) 22-20-270 ,fax: (+48)(61) 22-20-277
WST: 20-270, fax. (61) 22-20-277
MSW: tel.: (77) 18-270 , fax: (77) 18-577

e-mail: wf@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Kadr

tel.: (+48)(61) 22-20-280
WST: 20-280
MSW: tel.: (77) 18-280
e-mail: wk@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydział Organizacji i Nadzoru

tel.: (+48)(61) 22-20-290
WST: 20-290
MSW: tel.: (77) 18-290
e-mail: wo@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ośrodek Szkolenia

tel.: (+48)(61) 22-20-530
WST: 20-530
MSW: tel.: (77) 18-530
e-mail: os-kwpsp@psp.wlkp.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Powrót

Napisał: Paweł Pohl (13-01-2008 23:09)
Zmienił: Sławomir Brandt (21-01-2016 23:54)