BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kalisz: informacja dotycząca prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki JRG i OSP w dniach 21-25 maja 2010r.

W okresie od 21 do 25 maja 2010 r odnotowano 65 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków powodzi w tym na terenie miasta odnotowaliśmy 51 zdarzeń a na terenach gmin powiatu 14 zdarzeń. W okresie intensywnych opadów deszczu tj. od 17 do 20 maja odnotowaliśmy 153 zdarzenia z tym, że sytuacja była zupełnie odwrotna, większość zdarzeń miała miejsce poza Kaliszem ( 116 – powiat, 37 – miasto Kalisz).
Interwencje prowadzone na terenie miasta są związane z utrzymującym się ciągle wysokim poziomem wody na rzece Prośnie, który wynosi 3m. Przesiąkająca woda gruntowa wdziera się na posesje mieszkańców naszego miasta oraz do piwnic budynków. Pomimo podejmowanych wielu interwencji działania te nie przynoszą zamierzonego skutku. Wypompowana woda ponownie nachodzi w zaniżone miejsca.
Najtrudniejsza sytuacja jest przy ulicy Rajkowskiej, Saperskiej oraz Złotej i Bażanciej. Tam zostały zalane posesje wraz z budynkami mieszkalnymi.
21 maja przy ul. Bażanciej układany był wał z worków z piaskiem, który miał uniemożliwić przelanie się wody z Kanału Bernardyńskiego. Ponadto pompa dużej wydajności 3000 litrów/ min wypompowuje wodę, która nachodzi na ten teren. Działania te prowadzone są praktycznie od momentu pojawienia się wody na tym terenie. Udział bierze 5 zastępów straży (JRG nr 1 Kalisz, OSP Sulisławie, Warszówka i Pólko) i 24 strażaków.
21 maja prowadzono działania na terenie dzielnicy Rajsków. Tam ulice Rajkowska, Saperska, Ciesielska i Wał J. Matejki znajdują się w dolinie rzeki Swędrni i Prosny. Prowadzone działania polegały na pomocy mieszkańcom w układaniu worków z piaskiem, które miały zminimalizować skutki powodzi. Wykonano obwałowanie wokół trafostacji, która pomimo podjętych działań musiała być odłączona. W celu zapewnienia energii mieszkańcom dzielnicy Kaliski Zakład Energetyczny dostarczył na miejsce przewoźny agregat prądotwórczy, dużej mocy. W działaniach brały udział jednostki JRG 1 i 2 i OSP Dobrzec i OSP Kalisza z łodzią.
22 maja na Kanale Wał Bernardyński prowadzono działania polegające na usunięciu pni i konarów, które zatrzymały się w koronie powalonego drzewa, rosnącego wcześniej pomiędzy korytem rzeki a wałem przeciwpowodziowym. Powstały zator spiętrzał wodę i ograniczał jej przepływ. Pnie drzew wiązano z łódki i wyciągano na brzeg przy użyciu wyciągarki mechanicznej SRW Star 266. Usunięto pnie i konary, które napłynęły z nurtem rzeki oraz konary powalonego drzewa wystające ponad poziom wody.
Z posesji przy ul. Bażanciej W trakcie prowadzonych działań, na podstawie informacji od mieszkańców kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o ewakuacji 80 letniej mieszkanki sąsiedniej posesji, woda przy posesji miała głębokość 1,2 m. Podobnie było przy jednej z posesji przy Wale Bernardyńskim gdzie ewakuowano jedną osobę na wózku inwalidzkim oraz przy ul. Złotej gdzie z jednej posesji ewakuowano 5 osób.
23 maja na ul. Piłsudskiego i Złotej rozkładany był rękaw przeciwpowodziowy, który miał uniemożliwić zalanie drogi krajowej nr 25. W działania brały udział jednostki OSP Kalisz Dobrzec, Lis, Sulisławie i Piwonice. Dopiero uszczelnienie kanałów i studzienek deszczowych oraz wypompowanie wody przyniosło zamierzony efekt.
23 maja do miejscowości Kakawa Nowa oraz Rafałów zostały zastępy ratownicze z JRG nr 1 i OSP Kakaowa oraz OSP Zadowice ponieważ wahający się stan wody na Prośnie odciął dojazd do 4 gospodarstw na pograniczu 2 wsi. Do gospodarstw można było dotrzeć jedynie przy pomocy łodzi. Na miejscu okazało się, że woda nie zagraża bezpośrednio budynkom i nie ma potrzeby ewakuacji. Z właścicielami gospodarstw ustalono, że zostanie im udzielona pomoc polegająca na dostarczaniu podstawowych środków do życia i karmy dla zwierząt.
23/24 maja przy ul. Miedzianej i Żelaznej prowadzono działania polegające na układaniu wału z worków z piaskiem, który miał uniemożliwić przelanie się wody z Kanału Bernardyńskiego na tereny niżej położone dzielnicy Majków. Przepompowywano również wodę z podtopionego terenu, co uniemożliwiło zalanie czterech posesji. W działaniach brały udział zastępy z JRG nr 1 w Kaliszu.
25 maja na ul. Saperskiej ( Rajsków) podjęto próbę uruchomienia trafostacji. W tym celu strażacy wykonali szczelne obwałowanie przy pomocy folii i worków z piaskiem. Następnie wypompowali wodę z trafostacji. Działania okazały się skuteczne na tyle, że kolejnego dnia można było odłączyć rezerwowe zasilanie z agregatu prądotwórczego. Działania prowadziły zastępy z JRG nr 1 i 2 oraz sprzęt wspomagający zorganizowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM.
Przez cały czas prowadzona jest kontrola stanu wałów przeciwpowodziowych na całej długości. W działaniach biorą udział patrole Policji i Straży Miejskiej oraz pracownicy Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Kalisza. Stwierdzone nieszczelności usuwane są na bieżąco przez jednostki OSP i PSP przy pomocy worków z piaskiem.
Z chwilą, gdy woda na rzece Prośnie zacznie wyraźnie opadać jednostki straży pożarnych przystąpią sukcesywnie do wypompowywania wody z piwnic budynków i zalanych posesji.

Opracował: mł. bryg. Dariusz Byliński
Foto: kpt. Radosław Marek 

 

 

 

Powrót

(26-05-2010 14:47)
(26-05-2010 14:47)