BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Turek - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W dniu 2 maja 2010 roku odbyły się uroczystości związane z XII Powiatowymi Obchodami „Dnia Strażaka”. W tym roku połączone z uroczystością 135 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku oraz 125 - leciem orkiestry dętej OSP w Turku. Ponadto podczas tych uroczystości został wręczony sztandar Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Elektrowni “Adamów” ufundowany przez Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. W dniu 2 maja obchodziliśmy również Dzień Flagi Narodowej.

Uroczystości rozpoczęły się wymarszem pocztów sztandarowych, pododdziałów i zaproszonych gości z placu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Turku do Kościoła pod wezwaniem NSPJ w Turku, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji wszystkich strażaków. Mszę koncelebrowali Ksiądz Proboszcz Marek Kasik oraz ksiądz Antonii Janicki – Kapelan Powiatowy Strażaków. Podczas Mszy został poświęcony sztandar Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Elektrowni “Adamów”. 

Po Mszy pododdziały przemaszerowały ulicami: Plac Wojska Polskiego, Kaliska, Sportowa na główną płytę Stadionu 1000 - lecia w Turku przy ul. Sportowej. Pododdziały prowadził Dowódca uroczystości mł.kpt.Marcin Dzieran. Uroczystość na stadionie rozpoczęła się od złożenia raportu przez Dowódcę uroczystości Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st.brygadierowi Lechowi Janiakowi. Następnie orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku pod kierownictwem kapelmistrza Eugeniusza Grzelaka odegrała hymn państwowy. W tym samym czasie została rozwinięta biało czerwona flaga przy użyciu drabiny mechanicznej.
Przybyłych gości powitał oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie Przewodniczący Komitetu Obchodów 135 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku, Burmistrz miasta Turek Pan Zdzisław Czapla.

Jednym z ważniejszych punktów uroczystości było uroczyste przekazanie sztandaru dla Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Elektrowni “Adamów”. Sztandar został przekazany przez Członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jednocześnie Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP w Turku dh Zbigniewa Gradeckiego a odebrał go w imieniu jednostki Prezes Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Elektrowni „Adamów” i jednocześnie Dyrektor Elektrowni „Adamów” w Turku druh Ryszard Dawicki. Akt nadania sztandaru odczytał Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku druh Krzysztof Majda.

W związku z XII Powiatowymi Obchodami „Dnia Strażaka” oraz jubileuszem 135 – lecia OSP w Turku strażacy z szeregów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tureckiego za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i związkowym oraz awansami na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystościach uczetniczyli m.in. Pani Poseł Irena Tomaszak Zesiuk, Pani Poseł Elżbieta Streker- Dembińska, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg.Lech Janiak.

Powrót

(06-05-2010 12:19)