Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku

ZESTAWIENIE ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU:

 

Zużyte i zbędne składniki majątku Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w użytkowaniu KP PSP w Kole

 

Powrót