BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

POZNAŃ - Konferencja naukowa ,,Bezpieczeństwo i obronność. Badania Naukowe, oryginalne praktyki i edukacja Uniwersytetu Poznańskiego.”

11 października 2018 roku na terenie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa ,,Bezpieczeństwo i obronność. Badania Naukowe, oryginalne praktyki i edukacja Uniwersytetu Poznańskiego.”
Celem konferencji była prezentacja i ocena dorobku naukowego oraz praktycznego w dziedzinach szeroko pojętego bezpieczeństwa, obronności kraju, a także ochrony środowiska naturalnego, rozpatrywanego na przekroju i w kontekście 100-lat istnienia Uniwersytetu Poznańskiego.
Przedmiotowa konferencja miała także podkreślić związek 100-letniej tradycji obecnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza z 100-leciem obchodów Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie.
Szeroka tematyka konferencji ujęta została w bloki tematyczne dotyczące m.in. wojskowości, rozwoju ratownictwa medycznego, dawnych i współczesnych kierunków kształtowania krajobrazu, a także bezpieczeństwa i obronności w praktyce Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Sił Zbrojnych RP.
Konferencja została otwarta przez Rektora UAM prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego, a prelegentami konferencji było szerokie grono naukowców reprezentujących m. in. poznańskie uczelnie. Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej wykłady wygłosili st. bryg. prof. dr hab. inż. Marzena Półka oraz mł. bryg. mgr inż. Sławomir Brandt.

Na zaproszenie władz uczelni, w celu podkreślenia tematyki konferencji Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowała na terenie Uniwersytetu pokaz sprzętu specjalistycznego i samochodów pożarniczych stanowiących wyposażenie specjalistycznej jednostki ratownictwa wysokościowego – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 oraz specjalistycznej jednostki ratownictwa chemicznego – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6,  obejmujących jedne z najnowocześniejszych samochodów gaśniczych oraz technicznych, w tym robota mobilnego IBIS, wykorzystywanego podczas działań chemicznych, biologicznych, radiologicznych i z materiałami wybuchowymi.
Ponadto uczestnicy konferencji na przygotowanym specjalnie dla nich, a także dla studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, stoisku edukacyjno-promocyjnym, mogli zapoznać się z warunkami niezbędnymi do podjęcia pracy w jednostkach PSP, a także z nowoczesnymi metodami obrazowania zagrożeń pożarowych i ekologicznych, wykorzystywanymi w trakcie realizowanych przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu zadań z zakresu prewencji społecznej, prowadzonej w oparciu o mobilny symulator zagrożeń w budynku jednorodzinnym ,,Domek Zagrożeń”.

 

Opracowanie:
mł. bryg. Dagmara Schroeder

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy

Powrót

(11-10-2018 19:08)
(11-10-2018 20:37)