BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Pogadanki podczas kontroli letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Funkcjonariusze Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie od początku wakacji przeprowadzili czynności kontrolno – rozpoznawcze już w 12 miejscach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie.

Podczas czynności kontrolnych dodatkowo funkcjonariusze w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” prowadzili pogadanki z dziećmi oraz młodzieżą na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, szczególnie zwracając uwagę na prawidłowe zachowanie się podczas pobytu nad wodą oraz w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Tekst: kpt. Michał Karczewski. Zdjęcia: KM PSP Konin

 

Powrót

(12-07-2018 09:01)