BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Inauguracja szkolenia e-learningowego dla strażaków z zakresu prewencji i integracji społecznej w ramach projektu UE Firefighters Plus „Straż pożarna jako podmiot modelowy w integracji społecznej” prewencji i inte

7 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 odbyła się wideokonferencja inaugurująca rozpoczęcie szkolenia on-line „Straż pożarna jako podmiot modelowy w integracji społecznej”. W konferencji uczestniczyli funkcjonariusze wytypowani do udziału w testowaniu pierwszej wersji szkolenia w zakresie prewencji i integracji społecznej (9 strażaków). Podczas wideokonferencji zostały omówione kwestie organizacyjne związane z realizacją tego szkolenia oraz cele i zakres szkolenia. Kurs e-learningowy składa się z trzech części:

Części 1: Podstawowe informacje o integracji społecznej i sile oddziaływania podmiotu modelowego.

Części 2: Identyfikacja i ocena potrzeb indywidualnych i grupowych w obszarze zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Części 3: Planowanie i realizacja projektów w obszarze prewencji i integracji społecznej.

Pierwsza faza testu materiałów szkoleniowych ma na celu nie tylko nabycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu integracji społecznej umożliwiające im jeszcze lepsze działanie na rzecz lokalnej społeczności, ale także dopracowanie załączonych materiałów m.in. pod względem merytorycznym czy poprawności językowej. Po ukończeniu tego kursu teoretycznego każdy z strażaków – testerów przygotuje swój Plan Działania (PD), w którym zaplanuje akcję edukacyjną poświęconą zagadnieniom integracji społecznej i przeprowadzi ją w swoim środowisku.

Otrzymane od testerów wszystkie uwagi, wnioski, poprawki zostaną omówione na kolejnym spotkaniu grupy projektowej, które odbędzie się  na początku października 2018 roku. Tym razem to spotkanie będzie miało miejsce w Poznaniu – w Komendzie Wojewódzkiej PSP. Natomiast pozostali zgłoszeni strażacy uczestniczyć będą w drugiej fazie testowania szkolenia on-line pod koniec tego roku.

Tekst: st. kpt. Alicja Borucka
Zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Brandt

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (14-06-2018 14:48)
(14-06-2018 14:49)