BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

POZNAŃ - Spotkanie w sprawie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz składowisk odpadów

14 czerwca 2018 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie w sprawie kontroli w obiektach i na terenach przeznaczonych do składowania, magazynowania, zbierania lub przetwarzania odpadów a także bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Całość artykułu dostępna na stronie internetowej KM PSP POZNAŃ

Powrót

(14-06-2018 14:01)