BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Turek - Bezpieczne ferie

Od 1 do 9 lutego Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku odwiedziły dzieci i młodzież z 11 szkół z terenu powiatu tureckiego. Strażacy wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Turku  podczas spotkań przedstawiali zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas ferii zimowych oraz omawiali zasady bezpiecznego wypoczynku.

Dzieci dowiedziały się m.in. jak zachować się podczas załamania lodu, jak udzielać pierwszej pomocy u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia na przykładzie osób podtopionych oraz jak postępować w przypadku zauważenia pożaru.  W ramach spotkania Policjanci omówili zasady bezpiecznego poruszania się po zmroku po drogach, zachęcali do korzystania z odblasków, przedstawiali zasady bezpiecznej organizacji kuligów oraz opowiadali o bezpiecznym przebywaniu dzieci w domu pod nieobecność osób dorosłych.

Podczas każdej wizyty dzieci miały okazję zobaczyć pokaz ratownictwa wodnego, który wykorzystywał różne techniki podejmowania osób znajdujących się w wodzie z wykorzystaniem koła ratunkowego, rzutki ratunkowej, sani wodno- lodowych.    

Łącznie w akcji „Bezpieczne ferie” wzięło udział ponad 350 dzieci oraz 37 opiekunów.

opracowanie: bryg.R.Bącała

zdjęcia: KP PSP Turek

 

Powrót

(14-02-2018 13:17)
(14-02-2018 13:19)