BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Jarocin: Za mundurem… nowi druhowie sznurem

Zgodnie z przyjętym planem szkoleń członków OSP na rok 2017 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie po raz kolejny odbywa się szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Kurs realizowany jest dla druhów czterech gmin powiatu jarocińskiego. Celem szkolenia jest przygotowanie członków Jednostek OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych z zastosowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i ratowniczego sprzętu mechanicznego oraz armatury wodno – pianowej. Uczestnicy szkolenia nabędą także wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi oraz przyswoją prawidłowe zasady nawiązywania i prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto druhowie poznają zasady działań ratowniczo – gaśniczych w trakcie pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach szkolenia uczestnicy zaliczyli także obowiązkowe ćwiczenia w komorze dymowej, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Test, któremu towarzyszy hałas oraz efekty świetlne ma na celu sprawdzenie zdolności do przemieszczania się w zadymieniu i ograniczonej przestrzeni oraz odporności strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do tych panujących w czasie działań ratowniczo – gaśniczych. Podczas co weekendowych zajęć nowi adepci sztuki pożarniczej przygotowują sie do egzaminu końcowego. 

Opracowanie: sekc. Adrian Augustyniak
Foto: mł. ogn. Piotr Janiuk, sekc. Adrian Augustyniak
Zamieścił: sekc. Adrian Augustyniak

Powrót

(14-11-2017 11:44)
(14-11-2017 11:45)