BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Gniezno - Spotkanie w sprawie ZIMA 2017-2018

W dniu 6 listopada 2017 roku w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie odbyło się  spotkanie, któremu przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie  st. kpt. Mariusz Dębski z przedstawicielami samorządów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Głównym tematem było przygotowanie służb i instytucji do zbliżającego się sezonu zimowego. Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • zasady wykorzystania specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji zarządców dróg (pojazdy do odśnieżania) oraz innych instytucji  dla wsparcia działań ratowniczych w zakresie dotarcia do osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia w sytuacji nieprzejezdności szlaków komunikacyjnych  lub miejsc trudnodostępnych  w warunkach zimowych.
  • współpraca z administracją publiczną szczebla powiatowego w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku ataku zimy lub zagrożeń pokrewnych.
  • współpraca z samorządami gminnymi w zakresie instytucji i miejsc udzielania pomocy bezdomnym.
  • zapoznanie się z planem zimowego utrzymania dróg dla powiatu gnieźnieńskiego.
  • współpraca z zarządcami dróg  lub innymi podmiotami, w celu umożliwienia wykorzystania piaskarek/pługów do działań ratowniczych.
  • oszacowanie stopnia przygotowania samorządów do organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli w zakresitransportu i dostarczania środków do życia dla ludności w szczególności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych, zapewnienia zasilania w energię elektryczną obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia, organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, przygotowania i dostarczenia gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Łukasz Michalak

 

 

Powrót

(10-11-2017 15:24)