Leszno. Ostrzegamy i radzimy!

 10 listopada br. w godzinach porannych w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Lesznie odbyła się konferencja z udziałem lokalnych mediów, która w głównej mierze poświęcona była zagadnieniom związanym z rozpoczętym sezonem grzewczym.  W trakcie spotkania Komendant Miejski PSP w Lesznie st. bryg. Maciej Zdęga, przedstawił dane statystyczne dotyczące zdarzeń związanych z eksploatacją urządzeń ogrzewczych, a także powodowanych obecnością w domach i mieszkaniach tlenku węgla, do których doszło na terenie kraju oraz miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.  Omówiono  sposoby bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe, gazowe i płynne z wyraźnym wskazaniem na zachowanie właściwej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. Przedstawiono sposób zabezpieczenia pomieszczeń i budynków przed niebezpiecznymi skutkami wdychania tlenku węgla, poprzez zastosowanie różnego rodzaju czujników. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Korporacji Kominiarzy Polskich, którzy omówili zagadnienia związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych, a także obowiązki jakie spoczywają na właścicielach budynków w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych. Na koniec Komendant zaprosił mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego do udziału w konkursie organizowanym przez tutejszą komendę,  o którym więcej można przeczytać na stronie www.leszno.psp.wlkp.pl 

Powrót

(10-11-2017 14:48)