Egzamin na zakończenie - Rawicz

Kolejna grupa strażaków – ochotników zdobyła uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Było to możliwe dzięki uczestnictwie w 126-godzinnym szkoleniu podstawowym.                                 

Na zakończenie kursu, w sobotę 4 listopada 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu komisja wyznaczona przez wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu przeprowadziła drugi i ostatni z zaplanowanych egzaminów. Zdało go 31 słuchaczy. Wszyscy otrzymali stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Serdecznie gratulujemy i życzymy nowemu gronu strażaków – ratowników wiele satysfakcji z pełnionej służby, jak najmniej wyjazdów do akcji ratowniczych oraz zawsze szcześliwych powrotów do macierzystych jednostek.

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

Powrót

(10-11-2017 09:38)
(10-11-2017 09:40)