BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Śrem - wizyta Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w KP PSP Śrem

13 września 2017 roku śremską Komendę Powiatową PSP odwiedził Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak. Towarzyszył mu zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Dariusz Matczak oraz naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Poznaniu bryg. Wiesław Pokorski wraz z kpt. Piotrem Matysiakiem. Głównym punktem było spotkanie z załogą Komendy oraz wizytacja powstającego nowego obiektu strażnicy dla JRG i KP PSP w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 23. Podczas spotkania Wielkopolski Komendant Wojewódzki przedstawił projekty dalszej realizacji założeń ustawy modernizacyjnej oraz plan realizacji zamierzeń w niej zawartych. Omówił bieżące problemy związane w funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w Wielkopolsce. Wyraził swoje zadowolenie z organizacji pracy śremskich strażaków oraz ich pełnej gotowości bojowej i podziękował za służbę i poświęcenie. W dalszej części spotkania przedstawiciele załogi zadali szereg pytań, na które szczegółowo odpowiadał nasz Gość. Komendant zwrócił uwagę, że realizacja wielu zamierzeń zależy od wspólnego i jednolitego działania, co później przekłada się na oczekiwane efekty. Po spotkaniu z załogą Wielkopolski Komendant Wojewódzki wraz
z Komendantem Powiatowym PSP w Śremie bryg. Sławomirem Drozdem oraz pozostałymi przedstawicielami KW PSP w Poznaniu udali się na krótkie spotkanie robocze z Starostą śremskim Panem Zenonem Jahns oraz Burmistrzem Śremu Panem Adamem Lewandowskim. Głównym tematem spotkania z władzami samorządowymi było zakończenie budowy nowej strażnicy dla JRG i Komendy Powiatowej PSP w Śremie. Następnie wizytujący udali się do obiektu nowej strażnicy przy ul. Grunwaldzkiej 23 w Śremie gdzie bardzo pozytywnie ocenili dotychczasowe efekty zaawansowania prac budowlanych inwestycji. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Śremie bryg. Sławomir Drozd podziękował za wizytę i pomoc która umożliwi zakończenie budowy i przeprowadzenie się strażaków do nowego obiektu w roku 2017.

Tekst: kpt. Danuta Klarzyńska
Foto: st. asp. Dariusz Rogasik

Powrót

(14-09-2017 11:30)
(14-09-2017 11:41)