Szanowni Państwo!

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, której celem jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, ustanowionego w 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - poprzez honorowe oddanie krwi.

 

Mając na uwadze powyższe informujemy, że na terenie województwa wielkopolskiego zostaną przeprowadzone akcje zbiórki krwi, które będą koordynowane przez komendę wojewódzką PSP w Poznaniu oraz komendy miejskie i powiatowe PSP z terenu województwa, które informować będą na swoich stronach internetowych.

 

Do honorowego oddania krwi w ramach akcji „spoKREWnieni służbą” zachęcamy strażaków zawodowych, druhów OSP, służby mundurowe oraz lokalną społeczność

 

Link do plakatu akcji:

https://www.dropbox.com/s/f3q2g8tvlqdzasb/wykleci_plakat.tif?dl=0

 

Ponadto informujemy, że w związku z akcją zostały zaplanowane wizyty „krwiobusa” Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, który w wyznaczonych terminach będzie stacjonował na terenie wskazanych komend miejskich i powiatowych PSP:

  • 06 marca 2017 r. – KP PSP we Wrześni,
  • 14 marca 2017 r. – KM PSP w Lesznie,
  • 23 marca 2017 r. – JRG PSP w Trzciance,
  • 24 marca 2017 r – KW PSP w Poznaniu,
  • 31 marca 2017 r. – KP PSP w Nowym Tomyślu.

Powyższe terminy umożliwiają przeprowadzenie koordynacji akcji na terenie powiatu oraz powiatów sąsiednich.

 

Plan miejsc „krwiobusa” 

http://www.rckik.poznan.pl/plany/poznan

 

Sprawę z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu koordynuje Naczelnik Ośrodka Szkolenia mł. bryg. Tomasz Wiśniewski tel.: 61 22 20 530; 783 261 200. adres e-mail: tomasz.wisniewski@psp.wlkp.pl