Wolsztyn - Kotłownie zagrożeniem

Kotłownie zagrożeniem

W ostatnich dniach wzrasta ilość pożarów powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych.
 
W dniu 14.01.br. o godz. 16:54 Zastęp JRG zadysponowano do pożaru garażu w Wolsztynie. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się drewno opałowe, szmaty oraz papiery składowane w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Piec znajdował się w garażu przy domu jednorodzinnym. W wyniku pożaru spaleniu uległo część opału a w pomieszczeniu zostały odymione ściany. Dzięki szybko podjętym działaniom pożar się nie rozprzestrzenił. Pomieszczenie zostało oddymione i przewietrzone a nadpalony opał i inne materiały wyrzucono na zewnątrz i dogaszono. Prawdopodobna przyczyna powstania pożaru: Zapalenie się  opału od rozgrzanego pieca.
Po zakończeniu działań zastęp JRG został wezwany do kolejnego pożaru w kotłowni budynku jednorodzinnego w Chorzeminie. Po dojeździe na miejsce podano jeden prąd wody na palące się drewno składowane obok pieca c.o. Spaleniu uległ bojler do ogrzewania wody oraz opał. Nadpalony opał wyrzucono na zewnątrz a pomieszczenie kotłowni oddymiono i przekazano do dozoru właścicielowi. Prawdopodobna przyczyna powstania pożaru był wyrzut żaru z pieca.
 
Apelujemy o szczególną ostrożność przy eksploatacji urządzeń grzewczych, gdyż powstałe pożary w budynkach mieszkalnych stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi tam zamieszkujących.
 
Tekst i foto: st.kpt. Sławomir Śnita
www.straz.powiatwolsztyn.pl

Powrót

(16-01-2009 08:04)
(16-01-2009 08:05)